Daily Archives: May 12th, 2017

አቶ ፈቃደ ሸዋቀና አረፉ

የቀድሞው የአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ ስነ ምድራዊ ጤና መምህር የነበሩት አቶ ፈቃደ ሽዋቀና ባጋጠማቸው የጤና ችግር ምክንያት በህክምና ሲረዱ ቆይተው ግንቦት 1 ቀን 2009 ዓ.ም. በስደት ይኖሩ ከነበረበት አሜሪካ ህይወታቸው አልፏል።

Fekade Shewakena

አቶ ፈቃደ ሸዋቀና ህወሓት/ኢህአዴግ ግንቦት 1983 ዓ ም አዲስ አበባ ገብቶ ስልጣን ከተቆጣጠረ በኋላ ወዲያ 42 የአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ መምህራን በሟቹ ጠቅላይ ሚንስትር አቶ መለስ ዜና ትዕዛዝ ከተባአረሩ አንዱ ነበሩ።

አቶ ሸዋቀና ከስራቸው እንዲባአረሩ ከተደረጉ ብሏላ ወደ አሜሪካ በመሰደድ በሙያቸው የአንድ SCG ኩባንያ የስነምድር ጤና ተንታኝ በመሆን ለ25 ዓመታት አገልግለዋል። ከሙያቸው በተጨማሪ በይበልጥ በተለያዩ ፅንፍና ጠርዝ ላይ ያለውን የኢትዮጵያ ፖለቲካ ወደ መሐል ለማምጣት ባደረጉት የአስታራቂነት ሚና እና ጥረት በሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች እምነትና ከበሬታን ማግኘት የቻሉ እንደነበሩ ይነገርላቸዋል።

የቀብር ስነ ስርዓታቸውም በስደት ዓለም በቆዩባት አሜሪካ እንደሚፈፀም የደረሰን መረጃ አመልክቷል።

የኢትዮጵያዊው የህዋ እና ስነፈለክ ተመራማሪ ዶክተር ለገሰ ወትሮ ከዚህ ዓለም በህይወት ተለዩ

ኢትዮጵያዊው የህዋና ስነፈለክ መምህር እና ተመራማሪ ዶክተር ለገሰ ወትሮ እርፉ። ዶ/ር ለገሰ ሚያዝያ 19 ቅን 2009 ዓ.ም. አዲስ አበባ በልጃቸው መኖሪያ ቤት ሳሉ በ67 ዓመታቸው በድንገት ህይወታችው አልፏል። መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ከሆነ የሞታቸው ምክንያት ከዚህ ቀደም የነበረባቸው የልብ ድካም ህመም እንደሆነ ታውቋል። የቀብር ስነ ስርዓታቸውም በአዲስ አበባ ጳውሎስ ወጴጥሮስ ቤተክርስቲያን ተፈፅሟል።

Dr. Legese Wetro

ዶ/ር ለገሰ ወትሮ በቀድሞ አርሲ ክፍለ ሀገር አርሲ ነጌሌ ስሬ ከተማ የተወለዱ ሲሆን፥ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርታችውንም በትውልድ ከተማችው በማጠናቀቅ፥ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታችውን ደግሞ በአሰላ እና በአዲስ አበባ በዕደማርያም ትምህርት ቤት እጠናቀዋል። በመቀጠልም ከአሁኑ አዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ በፊዚክስ የመጀመሪያ እና የሁለተኛ ድግሪያቸውን ያገኙ ሲሆን፥ በተጨማሪ ከእንግሊዙ ሼፊልድ ዩኒቨርስቲ በፊዚክስ ሁለተኛ ዲግሪያቸውን አግኝተዋል።

የዶክተሬት ዴጌሪያቸውንም በፊዚክስ ስነ ፈለክና ህዋ ሳይንስ ትምህርት መስክ ከአሜሪካ ዩኒቨርስቲ ኦፍ ካሊፎርኒያ ያገኙ ሲሆን፥ ህይወታቸው እስካለፈ ድረስ በምድብኛ የአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ መምህር በመሆን ሲያገለግሉ የነበረ ሲሆን፥ በተጋባዥ መምህርነትም በተለያዩ የዓለም ሀገራትም ያስተምሩ እንደነበር ይታወቃል።

ዶ/ሩ ከመምህርነት በተጨማሪ በፊዚክስ የስነ ፈለክና ህዋ ሳይንስ ንድፈ ሀሳብ ሳይንቲስት ሲሆን በዘርፉ ለዓለም ባበረከቱት አስተዋፅዖ እ አ አ በ2011 በአሜሪካ በተደረገ ሽልማት “ምርጥ የዓመቱ ሰው” በሚልም የተሸለሙ ኢትዮጵያዊ አፍሪካዊ ምሁር ነበሩ። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢትዮጵያ ስነፈ ለክና ህዋ ሳይንስ ማኅበርን በመመስረትና መሪ በመሆን ከማገሌገላቸው በተጨማሪ የአፍሪካ ስነ ፈለክና ህዋ ሳይንስ ማኅበር መስራች አባል እንዲሁም የዓለም አቀፉ የስነ ፈልክና ህዋ ሳይንስ አባልና የአመራር ቦርድ አባል በመሆን ማገልገላቸው ታውቋል።

በተለይ በኢትዮጵያ የፊዚክስ ፥ ስነ ፈለክና ህዋ ሳይንስን ለመጀመሪያ ጊዜ በሬዲዮና በመፅሔቶች በማቅረብና በመተንተን በሰፊው ይታወቃሉ። የተለያዩ የጥናትና ምርምር ስራዎቻቸውንም በተለያዩ ዓለም አቀፍ የጥናት ማዕከላት በማሳተም ለዓለም እንዲዳረስ ማድረጋቸውም ይታወቃል።

%d bloggers like this: